Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten

Vrijwaringsverklaring deelname Open Water Zwemmen Grindgat

Open water zwemmen en daarmee ook de deelname aan deze groep zwemmers geschiedt geheel op eigen risico. In geval van deelname vrijwaar je jouw mede- zwemmers en initiatiefnemers van iedere vorm van aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. De groep tracht een minimum aan veiligheidsmaatregelen te treffen om zodoende een minimale vorm van veiligheid te waarborgen. Dit initiatief doet echter niet af aan voornoemde eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De kleine financiële bijdrage dient o.a. om deze veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.

Door deel te nemen aan de groep verklaar je:

 • dit geheel op eigen risico te doen;

 • je te zullen houden aan de regels en aanwijzingen van medezwemmers;

 • je te zullen onthouden van onbehoorlijk en/of roekeloos gedrag;

 • meerderjarig te zijn;

 • handelings- en wilsbekwaam te zijn;

 • bekend te zijn met de risico’s die verbonden (kunnen) zijn aan zwemmen in open water;

 • beschikt over een goede en gezonde fysieke lichamelijke toestand;

 • beschikt over een minimaal zwemniveau (diploma a,b,c);

 • bekend bent met het feit dat het dragen van geschikt zwemkledij, zwembril en zwemboei verplicht is;

 • alle medezwemmers en overige initiatiefnemers te zullen vrijwaren van enige vorm van aansprakelijkheid voor letsel- en/of schade van welke aard dan ook (aan jezelf, of jouw materiaal) die je (mogelijk) oploopt door deelname aan deze groep en de groep vrijwaart voor alle schade, kosten en claims die mogelijk kunnen voortvloeien uit of verband houden met deelname aan open water zwemmen;

 • zelf zorg draagt voor een deugdelijke verzekering, een eigen inschatting maakt van je fysieke gezondheid en in het bezit bent van (minimaal) een aansprakelijkheidsverzekering én zorgverzekering en, indien nodig, overige medische verklaringen;

Risico’s verbonden aan open water zwemmen:

 • het open water ongeschikt is voor consumptie;

 • de waterkwaliteit van open water niet gegarandeerd is en ziektes kan veroorzaken en inname gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen;

 • zwemmen in open water meer krachtinspanning vergt dan zwemmen in een zwembad;

 • variabelen zoals weersomstandigheden, waterkwaliteit, een goede gezondheid, conditie en zwemvaardigheid zijn van belang;

 • een wetsuit is verplicht als het water 18 graden of minder van temperatuur is;

 • er andere watergebruikers zijn zoals gemotoriseerde boten, zeilboten, roeiboten, surfers etc. 

 • er voorrangsregels zijn: windkracht gaat voor menskracht, menskracht gaat voor motorkracht.

 • Er zijn regels omtrent waar je mag zwemmen en waar niet, deze vind je hier.