Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten

De grindgat zwemmers

De Grindgat Zwemmers

Iedere dag open water zwemmen!

Vrijwaringsverklaring deelname Open Water Zwemmen Grindgat

Open water zwemmen en daarmee ook de deelname aan deze groep zwemmers geschiedt geheel op eigen risico. In geval van deelname vrijwaar je jouw mede- zwemmers en initiatiefnemers van iedere vorm van aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. De groep tracht een minimum aan veiligheidsmaatregelen te treffen om zodoende een minimale vorm van veiligheid te waarborgen. Dit initiatief doet echter niet af aan voornoemde eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De kleine financiële bijdrage dient o.a. om deze veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.

Door deel te nemen aan de groep verklaar je:

 • dit geheel op eigen risico te doen;
 • je te zullen houden aan de regels en aanwijzingen van medezwemmers;
 • je te zullen onthouden van onbehoorlijk en/of roekeloos gedrag;
 • meerderjarig te zijn;
 • handelings- en wilsbekwaam te zijn;
 • bekend te zijn met de risico’s die verbonden (kunnen) zijn aan zwemmen in open water;
 • beschikt over een goede en gezonde fysieke lichamelijke toestand;
 • beschikt over een minimaal zwemniveau (diploma a,b,c);
 • bekend bent met het feit dat het dragen van geschikt zwemkledij, zwembril en zwemboei verplicht is;
 • alle medezwemmers en overige initiatiefnemers te zullen vrijwaren van enige vorm van aansprakelijkheid voor letsel- en/of schade van welke aard dan ook (aan jezelf, of jouw materiaal) die je (mogelijk) oploopt door deelname aan deze groep en de groep vrijwaart voor alle schade, kosten en claims die mogelijk kunnen voortvloeien uit of verband houden met deelname aan open water zwemmen;
 • zelf zorg draagt voor een deugdelijke verzekering, een eigen inschatting maakt van je fysieke gezondheid en in het bezit bent van (minimaal) een aansprakelijkheidsverzekering én zorgverzekering en, indien nodig, overige medische verklaringen;


Risico’s verbonden aan open water zwemmen:

 • het open water ongeschikt is voor consumptie;
 • de waterkwaliteit van open water niet gegarandeerd is en ziektes kan veroorzaken en inname gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen;
 • zwemmen in open water meer krachtinspanning vergt dan zwemmen in een zwembad;
 • variabelen zoals weersomstandigheden, waterkwaliteit, een goede gezondheid, conditie en zwemvaardigheid zijn van belang;
 • een wetsuit is aan te raden als het water 18 graden of minder van temperatuur is;
 • er andere watergebruikers zijn zoals gemotoriseerde boten, zeilboten, roeiboten, surfers etc. 
 • er voorrangsregels zijn: windkracht gaat voor menskracht, menskracht gaat voor motorkracht.
 • Er zijn regels omtrent waar je mag zwemmen en waar niet, deze vind je hier.

Afspraken waar deelnemers zich aan dienen te houden:

 • Als je gaat zwemmen op één van de aangegeven locaties van de planningsapp dan houd je te allen tijde aan de geldende regels. Wens je je daar niet aan te houden dan vragen we je om NIET in te schrijven en op persoonlijke titel te acteren.
 • Je houdt je aan de wet over het gebruik van Nederlandse wateren zoals in deze site beschreven. Je wordt geacht deze regels te kennen!
 • Je belooft je medezwemmers te helpen in geval van nood of noodzaak. 
 • Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alles wat gebeurt als gevolg van je keuze om in het open water te zwemmen. Er is namelijk geen toezicht, niet in het water en niet aan de kant! Let dus te allen tijde goed op waar je stapt en zwemt.
 • Je houdt je aan de regels opgesteld door- en voor de grindgat zwemmers
  • Je gaat nooit met meer mensen zwemmen dan wettelijk toegestaan (houdt rekening met tijdelijke coronamaatregelen).
  • Je laat geen afval achter op de plaatsen waar je zwemt en berokkent de natuur zo min mogelijk schade
  • In de winter (vanwege te hoge stroomsnelheden) zwemmen we niet in de Maas
  • We zwemmen bij voorkeur niet op zaterdag- en zondagmiddag vanwege de grote aantallen anders soortige water recreanten
  • Je neemt eigen waarnemingsverantwoordelijkheid aangaande de waterkwaliteit, stroomsnelheid, afval in het water en andere mogelijke redenen voor ongelukken en ziekteverschijnselen
  • Wat betreft zwemmen bij de Waolenwiert houden de grindgat zwemmers zich aan onderstaande afspraken:
    

Afspraken met Zeil- en Surfvereniging De Waolenwiert

 • Zomerseizoen: Van 1 april tot 30 september zwemmen we op maandagavond, woensdagavond, zaterdagmorgen en zondagmorgen VROEG in een gezamenlijke training op de Waolenwiert. Op andere dagen kan er niet gezwommen worden op de Waolenwiert maar kunnen we wel op andere plekken afspreken via de groepsapp of de timeslots app.
 • Winterseizoen: van 1 oktober tot 31 maart. In deze periode mag er op alle momenten in kleine groepen op de Waolenwiert worden gezwommen. Het aantal zwemmers per keer wordt in overleg met de Waolenwiert vastgesteld. In de planningsapp zullen de momenten dat er gezwommen mag worden beschikbaar gesteld. inplannen om te gaan zwemmen is verplicht. Er mogen slechts 3 auto's aan de poort parkeren (niet op de toegangsweg naar de woonboot) en niet op de parkeerplaats omdat deze onderloopt. Een weloverwogen aantal van de grindgat zwemmers ontvangt een pas en sleutel van de Waolenwiert in bruikleen om in het winterseizoen op de Waolenwiert af te spreken. In de winter is het water afgesloten en kunnen de toiletten dus niet gebruikt worden.
 • Clubhuis en terrein worden netjes achtergelaten, afval neem je mee naar huis. Drankjes zijn te koop en dien je af te rekenen met de Waolenwiert.
 • Als het waait kunnen er meerdere zeilers op het water zijn. Is het druk, gebruik in dit geval de helling niet om het water in- en uit te gaan maar gebruik één van de steigers en wees oplettend in het water. Zeilers hebben voorrang op zwemmers!
 • Je kunt niet rechtstreeks lid worden bij de Waolenwiert om te zwemmen. Meedoen aan de trainingen en activiteiten van de grindgat zwemmers op de Waolenwiert betekent deelname aan de grindgat zwemmers. Zeilvereniging De Waolenwiert neemt alleen leden aan die met een eigen boot zeilen of surfen vanaf de Waolenwiert.

Overtreden van de regels zal een persoonlijke berisping betekenen. Bij herhaaldelijk verval is royement het zwaarste middel. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.